Małżeństwo i Rodzina

Drukuj PDF

mgr Anna Kołodziejczyk

Psycholog, psychoterapeuta, lider Grup Balinta
Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCh i seksuologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta SPCh. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Psycholog uprawniony do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, detektywów, pracowników ochrony, sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych.

Rodzaj świadczonej pomocy:
Psychoterapia indywidualna i małżeńska, terapia seksuologiczna, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna osób dorosłych, prowadzenie Grup Balinta.

Zakres pomocy:

 • kryzysy życiowe i rodzinne
 • kryzysy wartości, brak poczucia sensu życia
 • konflikty i kryzysy w relacjach z innymi
 • problemy w pracy
 • trudności w kontaktach społecznych
 • problemy osób starszych
 • traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem lub aborcją
 • problemy w sferze seksualnej
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia osobowości i zachowania
Przyjmuje w środy w godz. 15. - 18.

mgr Monika Jarosławska

Psycholog, psychoteraputa, psychoonkolog. Pracuje z osobami z zaburzeniami nerwicowymi,  lękowymi,  obsesyjno - kompulsywnymi, osobowości.  Ma doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi somatycznie i ich rodzinami na różnych etapach choroby (diagnoza, leczenie, faza terminalna choroby). Prowadzi edukację rodziny w zakresie radzenia sobie z chorobą onkologiczną w rodzinie (np. wsparcie rodziców w przygotowywaniu dzieci do śmierci bliskiej osoby). Pracuje z osobami w żałobie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.

Przyjmuje w czwartki w godz. 15. - 16. psychoterapia indywidualna oraz w godz. 17. - 19. psychoterapia grupowa


ks. Marcin Kłosowski

Teolog, doktorant z psychologii, prowadzi pomoc psychologiczną dla młodzieży, dorosłych, par i rodzin. Pracuje pod superwizją.

Przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17. - 19.


ks. dr Dariusz Kurzydło

Duszpasterz, teolog, psychoterapeuta. Zakres pomocy: relacje w rodzinie, nastolatki, rozwój duchowy.mgr Anna Nagórka-Mazurkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta (ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Intra). Prowadzi terapię osób dorosłych  w nurcie integratywnym. Zaprasza do pracy indywidualnej (strata, żałoba, niepełnosprawność, choroba, brak upragnionego potomstwa,  problemy rodzinne i małżeńskie, samotność, nieśmiałość, sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem,  depresja, trudności małżeńskie, wychowawcze, sytuacje konfliktowe, problemy w komunikacji, rozwój osobisty).

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 16. - 19. 


mgr Agnieszka Nowosad

Psychoterapeuta, prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości, jak również z osobami, które doświadczyły strat okołoporodowych, aborcji, zaniedbania i przemocy.

Przyjmuje w czwartki w godz. 14. - 16. psychoterapia indywidualna oraz w godz. 17. - 19. psychoterapia grupowa


prof. dr hab. Jan Ogrodzki

Poradnictwo duchowe, stałe kierownictwo duchowe, szkoła modlitwy, modlitwa wstawiennicza, pomoc duchowa małżeństwom w kryzysie lub rozpadzie, przygotowanie dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania, małżeństwa. Decyzją Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, 8 marca 2016 r. w Kościele Pokamedulskim na warszawskich Bielanach, prof. Jan Ogrodzki otrzymał kandydaturę do diakonatu stałego. Obrzędu dokonał ks. infułat Stanisław Kur.

Przyjmuje w czwartki w godz. 16. - 20.


mgr Elżbieta Stawińska

Pedagog, psychoedukator. Zakres pomocy: problemy wychowawcze, problemy i konflikty w relacjach rodzinnych i małżeńskich, wykorzystuje w swojej pracy między innymi metodę M. Rosenberga "Porozumienie bez przemocy".

Przyjmuje w środy w godz. 15. - 16.


mgr Klaudyna Wild

Psycholog, psychoterapeuta SPCh. Prowadzi konsultacje i terapię z zakresu m.in.  zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, problemów małżeńskich, trudności wychowawczych oraz wsparcie w trakcie wydarzeń kryzysowych - urlop


mgr Marzena Damięcka

Psycholog, psychoterapeuta, coach pracujący w nurcie psychoterapii zintegrowanej. Udziela porad, konsultacji i pomocy psychologicznej oraz terapii dorosłym oraz parom. Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, depresjami, zaburzeniami osobowości, współuzależnieniami i DDA, problemy z własna tożsamością oraz budowaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji, zespół lęku pourazowego, straty, fobie społeczne i dodatkowo coaching indywidualny, małżeński.

Przyjmuje we wtorki w godz. 15. - 19.


mgr Maja Szafrańska

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (depresja, brak pewności siebie, problemy w komunikacji, problemy małżeńskie, trudności wychowawcze). Pracuje pod superwizją, wykorzystuje w swojej pracy metody "Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach", a także programu J. Sakowskiej "Szkoła dla rodziców i wychowawców".

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 15. - 19.


ks.dr Paweł Stępień

Psychoterapeuta, certyfikat nr 36 Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Urodzony w 1969 r. w Warszawie. Przyjmuje klientów od 2009 r. Prowadzi indywidualną psychoterapię integratywną w podejściu chrześcijańskim osób dorosłych, szczególnie w następujących problemach:brak separacji od rodziców, problemy w relacjach damsko męskich, trudności w podejmowaniu wyborów życiowych, DDA, DDD, żałoba, rozstania. Ma doświadczenie w towarzyszeniu duchowym. Przez osiem lat był ojcem duchownym w warszawskim seminarium. Towarzyszy osobom w rekolekcjach ignacjańskich i Lectio Divina.

Przyjmuje w poniedziałki i środy w godz. 16. - 20. oraz w piątki w godz. 8.30. - 11.30.


mgr Dorota Bulkowska-Szostek

Psycholog, teolog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia). Pomoc psychologiczna w postaci konsultacji, psychoterapii, wsparcia w rozwoju osobistym i duchowym. Zaprasza osoby mające trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiące z powodu obniżonego nastroju, doświadczające kryzysu w swoim życiu, niezadowolone z jakości swego życia, chcące lepiej zrozumieć siebie. Pracuje w nurcie integracyjnym, którego osią jest podejście humanistyczne: całościowe doświadczanie siebie w swojej jedyności i niepowtarzalności.

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 16. - 18.


mgr Marta Bereza

Psycholog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia). Prowadzi konsultacje i terapię młodzieży od 16 r.ż. oraz osób dorosłych. Zaprasza do kontaktu osoby czujące nadmierny lęk, niepokój, złość, smutek, doświadczające trudności w relacjach z innymi, czujące się samotne i niezrozumiane, doświadczające napięcia i stresu, mające problem z akceptacją siebie, chcące przyjrzeć się własnym potrzebom, mające problemy z pogranicza psychologii i duchowości. Prowadzi również terapię wspierającą dla osób cierpiących z powodu chorób psychicznych oraz dla ich rodzin.

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 16. - 20. oraz we wtorki w godz. 17. - 20.


 

mgr Ewa Wiszenko

Zajmuje się osobami chcącymi dokonać zmian w życiu zawodowym i osobistym, przeżywającymi trudności w odnalezieniu się po zmianie, chcącymi poznać i wybrać właściwy sposób postępowania (utrata pracy, wypalenie zawodowe, zmiana ścieżki kariery, problemy w relacjach zawodowych - współpracownik/szef, odkrywanie nowych perspektyw i możliwości rozwoju zawodowego). Pomaga też w problemach małżeńskich – w relacjach między małżonkami, w konfliktach międzypokoleniowych: małżonkowie - rodzice/teściowie.

Przyjmuje w czwartki w godz. 16. - 18.


mgr Monika Ziarno

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), doradca psychologiczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną i małżeńską, poradnictwo psychologiczne, konsultacje.
Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 14 r. ż.
Zakres pomocy:
konflikty i kryzysy rodzinne; problemy w relacjach; trudne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka lub brakiem potomstwa; problemy z pogranicza psychologii i duchowości; trudności osób starszych; osoby w żałobie; sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem; problemy wychowawcze, problemy w komunikacji.

Przyjmuje w środy w godz. 15. - 19.