Małżeństwo i Rodzina

Drukuj PDF

mgr Monika Jarosławska

Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog pracujący pod superwizją.


ks. Marcin Kłosowski

Kapłan, teolog, kierownik duchowy, (student psychologii) rozmowy, kierownictwo duchowe, spowiedź, problemy z pogranicza psychologii i duchowości.


ks. dr Dariusz Kurzydło

Duszpasterz, teolog, psychoterapeuta. Zakres pomocy: relacje w rodzinie, nastolatki, rozwój duchowy.mgr Anna Nagórka-Mazurkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta (ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Intra). Prowadzi terapię osób dorosłych  w nurcie integratywnym. Zaprasza do pracy indywidualnej (strata, żałoba, niepełnosprawność, choroba, brak upragnionego potomstwa,  problemy rodzinne i małżeńskie, samotność, nieśmiałość, sytuacje kryzysowe, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem,  depresja, trudności małżeńskie, wychowawcze, sytuacje konfliktowe, problemy w komunikacji, rozwój osobisty).


mgr Agnieszka Nowosad

Psycholog - psychoterapia indywidualna i grupowa dorosłych.


prof. dr hab. Jan Ogrodzki

Poradnictwo duchowe, stałe kierownictwo duchowe, szkoła modlitwy, modlitwa wstawiennicza, pomoc duchowa małżeństwom w kryzysie lub rozpadzie, przygotowanie dorosłych do sakramentów chrztu, bierzmowania, małżeństwa.


Elżbieta Stawińska

Pedagog, psychoedukator. Zakres pomocy: problemy wychowawcze, problemy i konflikty w relacjach rodzinnych i małżeńskich, wykorzystuje w swojej pracy między innymi metodę M. Rosenberga "Porozumienie bez przemocy".


ks. dr Tomasz Sztajerwald

Psycholog, wykładowca psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zajmuje się poradnictwem, problemami w komunikacji  oraz wyrażaniu swoich emocji a także problemami z pogranicza duchowości i psychologii.


mgr Klaudyna Wild

Psycholog, psychoterapeuta SPCh. Prowadzę konsultacje i terapię z zakresu m.in.  zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń odżywiania, problemów małżeńskich, trudności wychowawczych oraz wsparcie w trakcie wydarzeń kryzysowych.


mgr Marzena Damięcka

Psycholog, psychoterapeuta, coach pracujący w nurcie psychoterapii zintegrowanej. Udziela porad, konsultacji i pomocy psychologicznej oraz terapii dorosłym oraz parom. Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi, depresjami, zaburzeniami osobowości, współuzależnieniami i DDA, problemy z własna tożsamością oraz budowaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji, zespół lęku pourazowego, straty, fobie społeczne i dodatkowo coaching indywidualny, małżeński.


mgr Maja Szafrańska

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży (depresja, brak pewności siebie, problemy w komunikacji, problemy małżeńskie, trudności wychowawcze). Pracuje pod superwizją, wykorzystuje w swojej pracy metody "Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach", a także programu J. Sakowskiej "Szkoła dla rodziców i wychowawców".


ks.dr Paweł Stępień

Psychoterapeuta, certyfikat nr 36 Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Urodzony w 1969 r. w Warszawie. Przyjmuje klientów od 2009 r. Prowadzi indywidualną psychoterapię integratywną w podejściu chrześcijańskim osób dorosłych, szczególnie w następujących problemach:brak separacji od rodziców, problemy w relacjach damsko męskich, trudności w podejmowaniu wyborów życiowych, DDA, DDD, żałoba, rozstania. Ma doświadczenie w towarzyszeniu duchowym. Przez osiem lat był ojcem duchownym w warszawskim seminarium. Towarzyszy osobom w rekolekcjach ignacjańskich i Lectio Divina.


mgr Dorota Bulkowska

Psycholog, teolog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia). Pomoc psychologiczna w postaci konsultacji, psychoterapii, wsparcia w rozwoju osobistym i duchowym. Zaprasza osoby mające trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiące z powodu obniżonego nastroju, doświadczające kryzysu w swoim życiu, niezadowolone z jakości swego życia, chcące lepiej zrozumieć siebie. Pracuje w nurcie integracyjnym, którego osią jest podejście humanistyczne: całościowe doświadczanie siebie w swojej jedyności i niepowtarzalności.

 


mgr Marta Bereza

Psycholog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia). Prowadzi konsultacje i terapię młodzieży od 16 r.ż. oraz osób dorosłych. Zaprasza do kontaktu osoby czujące nadmierny lęk, niepokój, złość, smutek, doświadczające trudności w relacjach z innymi, czujące się samotne i niezrozumiane, doświadczające napięcia i stresu, mające problem z akceptacją siebie, chcące przyjrzeć się własnym potrzebom, mające problemy z pogranicza psychologii i duchowości. Prowadzi również terapię wspierającą dla osób cierpiących z powodu chorób psychicznych oraz dla ich rodzin.